Rehabilitacja po zabiegu

Zabiegi ortopedyczne należą do jednych z bardziej uciążliwych dla pacjenta. Dzieje się tak dlatego, iż bardzo często dotyczą one replikacji zwyrodniałej części układu kostno- szkieletowego człowieka i jeżeli nie wiążą się z próbą jej odnowy, to kończą się dla pacjenta wprowadzeniem w ciało sztucznego,,zastępstwa uszkodzonej części , czyli wprowadzeniu endoprotezy. Obecnie coraz częściej słyszy się o endoprotezach stawów kolanowych, biodrowych czy barkowych i to w przypadku osób starszych, których stawy ,pozbawione części ochronnej czyli niezbędnego w stawach kolagenu, powodują niemożność swobodnego poruszania stawami, stąd kłopoty z chodzeniem czy swobodnym poruszaniem rękami, gdy praktycznie staw nie istnieje, a kości ocierają się o siebie powodując bolesność.

Fizjoterapia po zabiegu ortopedycznym Gdańsk Kowale lub Sopot, w teraźniejszych czasach jest utrudniona, a wręcz wręcz niebezpieczna, zauważając walkę z zabójczym wirusem covid-19, która unieruchomiła na długi okres nie tylko i wyłącznie zabiegi rehabilitacyjne, lecz też dowolne bezpośrednie kontakty pacjenta z lekarzem, oprócz konsultacjami telefonicznymi. Natomiast pacjenci na oddziałach , na których dokonywano operacji byli poddawani rehabilitacji, natomiast sami, o ile ich stan na to pozwalał, bardzo chętnie powracali do domu, gdzie mniej czuli się narażeni na kontakt z wirusem a co z tym się wiąże, zachorowaniem. Fizjoterapia po zabiegu ortopedycznym Sopot, przynosi te same doskonałe rezultaty, jeśli pacjent jest wcześniej poinstruowany, jakie ćwiczenia powinien wykonywać, bądź także może liczyć na systematyczną pomoc fizjoterapeuty, który zabiegów takich będzie dokonywał w domu pacjenta, przy poczuciu komfortu samego chorego, który z jednej strony dochodzi do całkowitej sprawności po zabiegu, a jednocześnie odczuwa komfort i ma poczucie bezpieczeństwa.
Więcej: http://gdanskrehabilitacja.pl/.

Dodaj komentarz