Co obejmuje wycena aktuarialna?

Wycena finansowa, na przykład instrumentów takich jak aktywa, pożyczki czy obligacje korporacyjne, wymaga sporego doświadczenia, jak też gruntownej wiedzy z zakresu finansów. Dlatego też wycena firmy, czy również spółki oraz wartości niematerialnych a także prawnych powinna być oddawana w ręce doświadczonych oraz licencjonowanych aktuariuszy. Korzystając z usług profesjonalistów możemy liczyć na półrealistyczność, terminowość, jak także usługi realizowane w sposób złożony.

Praca aktuariuszy – co trzeba mieć świadomość tego?
Licencjonowani aktuariusze zajmują się w wyceną finansową, jak również wyceną aktuarialną, która może obejmować całe firmy, spółki, ale także zorganizowane części a także działy. Nie zapominajmy też o tym, że biuro aktuarialne świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny rezerw użytych na świadczenia dla pracowników danej firmy. A takie świadczenia mają różny charakter i są to przykładowo świadczenia emerytalne, rentowe, niemniej jednak również świadczenia przeznaczone na różnego rodzaju gratyfikacje dla pracowników, a więc np nagrody jubileuszowe. Wyceniane są różnorakie świadczenia przeznaczone na deputaty węglowe, czy też świadczenia medyczne a także przejazdowe. Warto wspomnieć więc o tym, że wycena przedsiębiorstwa, jak również aktywów inwestycyjnych czy także rezerw wykorzystanych na świadczenia pracownicze powinna być przeprowadzona przez doświadczonego aktuariusza. Warto taką wycenę zlecić np w przypadku fuzji, przejęć, jak również preferencje sprzedaży firmy, spółki czy optymalizacji podatkowej firmy.

Zobacz: wycena marki.

Dodaj komentarz