Uprawnienia budowlane – dlaczego warto?

Branża budowlana wyróżnia się dynamicznym rozwojem, dlatego warto inwestować w kursy a także szkolenia poszerzające zakres uprawnień. Należy natomiast pamiętać, że uprawnienia budowlane można pozyskać wyłącznie i wyłącznie poprzez zdanie egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – co warto mieć świadomość tego?
Przede wszystkim by podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, trzeba spełniać kilka podstawowych warunków, które określone są w przepisach prawa budowlanego.

Te zasady dotyczą tytułu zawodowego związanego z branżą budowlaną a także praktyki w biznesie budowlanej. Tylko osoby spełniające te kryteria mogą zapisać się na egzamin, które organizowany jest w różnorakich lokalizacjach w tym samym czasie. Egzamin na uprawnienia budowlane ma postać testu oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną Izby inżynierów. Jedynie pozytywne zdanie obu części daje możliwość zyskanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Ogólnie rzecz ujmując uprawnienia w budownictwie dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych a także uprawnienia do projektowania. W obrębie tych dwóch kategorii odznacza się kilka specjalności, takich jak specjalność instalacyjna, specjalność inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana czy architektoniczna. Poszczególne specjalności dzielą się też na dokładnie określone podkategorie, tj. specjalność inżynieryjna mostowa, kolejowa, wyburzeniowa czy hydrotechniczna. Specjalność instalacyjna dzieli się na elektroenergetyczną, cieplną, wentylacyjną czy gazową.

Sprawdź: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz