Serwis urządzeń dźwigowych

Urządzenia dźwigowe stanowią liczną grupę urządzeń przeznaczonych do transportu obszernych i ciężkich ładunków na niewielkie odległości, stąd też nazwa transport bliski. Powinno się wspomnieć, że przemieszczanie ładunków może odbywać się zarówno w poziomie jak i w pionie. W gronie urządzeń dźwigowych można wyróżnić: podnośniki, ciągniki, wózki transportowe czy suwnice, które wyposażona są w specjalne mechanizmy wciągania.

Służą do przesuwania ładunku w poziomie i pionie.
Naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych
Każde urządzenie dźwigowe może być stosowane tylko o ile zostanie dopuszczone do eksploatacji. Decyzję zezwalającą na wykorzystanie wydaje odpowiednia jednostka terenowa UDT, czyli Urzędu Dozoru Technicznego. Wydanie decyzji jest powiązane ze zgromadzeniem stosownej dokumentacji technicznej. Ażeby odbiory UDT przebiegły pomyślnie, powinno się zadbać o stan techniczny urządzeń. Znaczy to, że konieczny jest serwis urządzeń dźwigowych. W ramach tego serwisu maszyny dźwigowe poddawane są niezbędnym naprawom a także konserwacji. Trzeba jednak pamiętać, że usługi serwisowe powinny być świadczone tylko przez profesjonalne firmy. Co najistotniejsze, naprawy mogą być przeprowadzone po ustaleniu najmniejszych elementów z Urzędem Dozoru Technicznego. Firma serwisująca urządzenia dźwigowe zadba również o sporządzenie stosownej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna w czasie odbioru UDT. Należy też wspomnieć, że odbiory UDT wymagają uzupełniającej dokumentacji w sytuacji montażu urządzeń w miejscu, gdzie są eksploatowane.

Polecam: serwis urządzeń dźwigowych Poznan.

Dodaj komentarz