Walka z kornikami

Firmy, które zajmują się transportem międzynarodowym, muszą liczyć się nie tylko i wyłącznie z tymi wytycznymi, które przymusza na nich organizacja transportu w kraju, ale i wymaganiami, jakie w związku z tym stawiają określone państwa. W wielu z nich np niezbędna jest fumigacja palet. Na czym to polega i czemu służy? To nic innego jak specjalistyczny zabieg, którego zadaniem jest zabezpieczenie palet i zlikwidowanie żerujących w nich szkodników.

Jest to konieczne, ażeby robaki te nie były przenoszone do innych krajów. Na wielu przejściach granicznych wymaga się tego, aby kierowca, który wiezie transport, okazał się zaświadczeniem, że palety, które znajdują się na jego samochodzie, takiemu zabiegowi były poddane. Zupełnie inaczej może mieć kłopot z przekroczeniem granicy, a nikt na frazę raczej nie uwierzy mu, że w jego paletach nie siedzą żadne szkodniki drewna. Zresztą on sam nie może mieć takiej pewności. Dlatego firmy transportowe w bardzo wielu sytuacjach zamawiają usługi powiązane z fumigacją albo kupują takie palety, które już były jej poddane. Wówczas mają z głowy zwalczanie korników i innych robaków. Oczywiście takie palety mogą kosztować dodatkowo, bo i fumigacja jest zabiegiem, za który powinno się płacić. Wykonują ja specjalistyczne firmy, które muszą zadysponować dany sprzęt, ludzi i środki. To kosztuje. Dlatego i oczyszczone z insektów palety w każdej sytuacji kosztują więcej. Jednak jeśli przychodzi zorganizować fumigację na własną rękę, też może to być fatyga i także będzie kosztować. Dlatego na jedno wychodzi, czy kupi się palety po fumigacji, czy zorganizuje się ją własną pracą.
Sprawdź: szkodniki drewna.

Dodaj komentarz