Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Jeżeli już doszło do wypadku drogowego albo komunikacyjnego, w wyniku czego straciliśmy bliską osobę, na przykład dziecko, ojca czy członka najbliższej rodziny, to w zgodzie z przepisami prawa mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie oraz rekompensatę za straty moralne. Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego powinno być wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, w której sprawca takiego wypadku ma wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej.
Rekompensata za śmiertelny wypadek – co powinno się wiedzieć?
Na samym początku należy zaznaczyć, że w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa najbliżsi osób, które zginęły w wyniku wypadków drogowych czy komunikacyjnych, albo również poniosły śmierć w wyniku błędu lekarskiego, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie a także zadośćuczynienie z Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej sprawcy zdarzenia.

Co za tym idzie, obowiązek wypłaty adekwatnego odszkodowania a także rekompensaty finansowej spoczywa na firmach ubezpieczeniowych sprawców zdarzeń. Na nieszczęście firmy ubezpieczeniowe coraz częściej uchylają się od tego obowiązku lub też zaniżają wartość należnego odszkodowania, w takim wypadku warto skorzystać z usług doświadczonych kancelarii prawnych, które specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań. Odszkodowanie za śmierć dziecka czy rodzica powinno być adekwatne do poniesionych strat oraz krzywd, oczywiście wycena tego nie jest celem łatwym, niemniej jednak takie pieniądze mogą pomóc w poradzeniu sobie w tej trudnej sytuacji, ponieważ pozwolą przykładowo na podjęcie terapii psychologicznej.

Więcej: zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny.

Dodaj komentarz