Oddanie niepotrzebnych rzeczy – pomaganie

Jeżeli już mamy sposobności, to z całą pewnością warto pomagać. Można to robić w różny sposób. Z całkowitą czyli stu procentową pewnością dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z funkcjonalnej platformy internetowej, boxofhope, która daje nam możliwość przesłania zbędnych już nam rzeczy.

Dzięki temu trafią one do obiegu, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną w połowie przekazane na działalność wybranej przez nas organizacji charytatywnej.
W jaki sposób możemy pomagać i równocześnie dbać o środowisko?
Jak się okazuje, połączenie tych dwóch celów jest bardzo łatwe. Taką możliwość ma każdy, kto posiada stare już niepotrzebne rzeczy, które są natomiast wartościowe i sprawne, a zatem mogą stanowić dla kogoś cenny nabytek. Możemy takie rzeczy za pomocą platformy internetowej przekazać, zostaną one wystawione na sprzedaż, a uzyskane w ten sposób pieniądze zasilą działalność wybranej przez nas fundacji czy też organizacji pożytku publicznego. Zdecydowanie takie pomaganie nie kosztuje nikogo dużo wysiłku, a jednocześnie przyczynia się do tego, ażeby dbać o środowisko, aby stare przedmioty wracały do obiegu, a środki finansowe zasilały organizacje które pomagają osobom chorym niepełnosprawnym czy też zwierzętom wymagającym opieki. Warto być świadomym także o tym, że jest to wspieranie idei takiej jak gospodarka cyrkularna, w której wykorzystywane są przedmioty pochodzące z drugiej ręki, które są sprawne a także wartościowe, a zatem nadal mogą pełnić własne zadanie. Warto dbać o środowisko, ale też pomagać innym, jeżeli mamy takie sposobności.

Więcej informacji na stronie: gospodarka crykularna.

Dodaj komentarz