Mandala rodzaje

Mandale to w wolnym tłumaczeniu „To co otacza centrum” i odnosi się bezpośrednio do ich warstwy znaczeniowej i reprezentującego symbolu.
Tradycja ichniejszym budowy sięga VIII w.

gdy Padmasambhawa wprowadził edukacji buddyjskie, rodem z Indii, do świata Tybetu. Dzisiaj można je spotkać w tych dwóch miejscach, ale też w Bhutanie, Mongolii oraz dodatkowo Chinach.
Najprostszą formą jaką przebierają mandale, to okręg z istotnym centrum, w które w bardzo wielu przypadkach wpisany jest kwadrat. Nie znaczy to jednakże, że wyłącznie w takiej formie można je spotkać.
Mandala tybetańska ma możliwość przebierać wiele form.
Mandala rodzaje:
Zewnętrzna, będąca reprezentacją systemu świata i znajdująca wykorzystanie jako ofiara dziękczynna, składana na przykład. mistrzowi za udzielenie nauk.
Wewnętrzna, w której występują cztery poziomy ofiar (zewnętrzna, wewnętrzna, ukryta, z natury rzeczywistości).
Szczególne znaczenie przy tworzeniu mandali mają kolory i to one decydują o warstwie znaczeniowej.
Mandala znaczenie kolorów:
Biały znaczy umysł spokojny i zdystansowany wobec świata wokół, co może być też efektem wypierania pewnych problemów do podświadomości. Czarny symbolizuje śmierć oraz dodatkowo utratę nadziei, co także doprowadza do rozpoczęcia nowego etapu życia. Czerwony znaczy rozbudzanie potencjału i wyrzeczenie egocentryzmy, nierzadko na rzecz utajonej zemsty. Niebieski odnosi się do spokoju wewnętrznego w efekcie odrodzenia. Żółty znaczy intuicję dominującą nad instynktami. Zielony odnosi się do zmysłów, których harmonia pozwala opiekować się sobą , a oprócz tego innymi żyjącymi istotami. Purpura symbolizuje rozwój osobisty i duchowy. Fioletowy oznacza urealnienie marzeń sennych, często w efekcie podświadomej potrzeby budzenia respektu u innych. Brązowy symbolizuje przywiązanie do tradycji. Mandale to sztuka która nawet bez odnoszenia się do warstwy znaczeniowej daje możliwość wyciszenie. Symbolika ukryta w okręgu, oddziałuje na umysł , a oprócz tego czakry (ośrodki energetyczne), nawet nieświadomych tego osób, dodając im siłę i harmonię.
Więcej informacji na stronie: mandala znaczenie.

Dodaj komentarz