Hikikomori: jak pomóc osobom dotkniętym tym problemem

Hikikomori to zjawisko społeczne, które dotyczy ludzi, głównie młodych, którzy dobrowolnie wycofują się z życia społecznego i izolują się od społeczeństwa. Słowo hikikomori wywodzi się z japońskiego i oznacza uciekającego w samotność. Osoby cierpiące na to zaburzenie spędzają znakomita większość swojego czasu w zamknięciu w swoim pokoju, bez kontaktu z innymi ludźmi i rezygnując z aktywności społecznej.

Hikikomori to problem społeczny, który tyczy się przede wszystkim Japonii, niemniej jednak jest obecny również w innych krajach, w tym w Polsce. Według szacunków w Japonii około 1,dwie miliona osób cierpi na to zaburzenie, a w Polsce liczba ta wynosi około 100 tyś..

Przyczyny Hikikomori są różnorakie i trudne. Często wynikają z nacisku społecznego, stresu w szkole lub w pracy, problemów rodzinnych, braku perspektyw na przyszłość, poczucia osamotnienia i innych trudności emocjonalnych. Osoby dotknięte Hikikomori zazwyczaj nie szukają pomocy i izolują się coraz bardziej.

Leczenie Hikikomori jest trudne i wymaga dużego zaangażowania ze strony profesjonalistów. W terapii wykorzystuje się różnorodne metody, w tym psychoterapię, farmakoterapię oraz interwencję rodzinno-terapeutyczną. Zadaniem leczenia jest powrót do zwyczajnego życia społecznego i odzyskanie zdrowia psychicznego.

Warto być świadomym, że Hikikomori to choroba, która wymaga specjalistycznej pomocy. Jeżeli zauważysz u siebie lub u kogoś z bliskich objawy tego zaburzenia, nie wahaj się poszukiwać pomocy u lekarza albo psychologa. Wczesna diagnoza i leczenie mogą pomóc w szybszym powrocie do powszechnego życia społecznego i uniknięciu bardzo istotnych konsekwencji zdrowotnych.

Polecana strona: Hikikomori.

Dodaj komentarz