Czym przewozić żywność

Lato i wysokie temperatury są wyzwaniem dla przewoźników zajmujących się transportem żywności. Im wyższa jest temperatura, tym większe także ryzyko, że żywność może ulec zepsuciu się. W wysokiej temperaturze aktywowane są enzymy, które odpowiadają za rozkład różnego rodzaju materiałów organicznych i mogą doprowadzić do zepsucia się żywności.

Żeby temu zapobiec, trzeba przede wszystkim utrzymywać stosownie niską temperaturę w przestrzeni ładunkowej. Komora mroźnicza sprzedaż jest polecana dla firm zajmujących się przewozem produktów głęboko zamrożonych. Produkty takie podczas transportu mogą ulec rozmrożeniu, co skończyłoby się ich całkowitym uszkodzeniem. O ile żywność jest transportowana we właściwie niskiej temperaturze minus 18 stopni, a na prawdę bardzo często więcej, to nie powinno się się przejmować, że produkty ulegną rozmrożeniu, bo taka sytuacja się zwyczajnie nie wydarzy. Jedynym problemem może być ewentualna awaria systemu mrożenia, niemniej jednak o ile odpowiednio bardzo szybko zareagujemy, to jakość towarów nie powinna ulec pogorszeniu. Warto tutaj też spostrzec fakt, że w pewnych sytuacjach wybierana jest komora chłodnicza używana, nie zaś nowa i wcale nie znaczy to, że komora używana jest gorszej jakości. Na prawdę często jest wystarczająco bardzo dobrze stworzona i na tyle solidna, że można ją używać jeszcze przez wiele lat i nie będzie sprawiała większych problemów. Mimo wszystko należy taką komorę poddawać systematycznym serwisom, żeby mieć pewność, że wszystkie jej układy działają w poprawny sposób i urządzenie będzie się sprawdzało dłuższy czas.

Dodatkowe informacje: kontenery chłodnicze.

Dodaj komentarz