Uprawnienia w branży budowlanej

Podnoszenie umiejętności to najlepszy sposób na znalezienie nowej pracy lub dostanie awansu. W biznesie budowlanej taką funkcję spełniają uprawnienia, która można zdobyć podchodząc do egzaminu organizowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kandydat otrzymuje uprawnienia budowlane w postaci decyzji administracyjnej komisji okręgowej.

Uprawnienia budowlane – co warto mieć świadomość tego na ich temat?
Przede wszystkim powinno się zaznaczyć, że uprawnienia w budownictwie dotyczą dwóch zasadniczych dziedzinie, a mianowicie projektowania a także kierowania robotami budowlanymi. Te 2 grupy dzielą się następnie na szereg różnych specjalności, w obrębie których kandydat preferuje rozszerzyć swoje umiejętności. Powinno się dodać, że uprawnienia budowlane pozwalają na wykonywanie określonych prac technicznych w zakresie wybranej specjalności. Kandydaci mają do wyboru różnorodne specjalności, jest to specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna oraz instalacyjna. Specjalność Inżynieryjna dzieli się na: mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną a także wyburzeniową. Z kolei specjalność instalacyjna tyczy się instalacji urządzeń telekomunikacyjnych kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektrycznych a także elektroenergetycznych. Należy również dodać, że uprawnienia budowlane mogą być zdobyte wyłącznie przez kandydatów spełniających warunki określone w niemalże budowlanym. Dotyczą one stażu w zakresie projektowania albo pracy na budowie, jak również tytułu naukowego kierunkowego średniego lub wyższego.

Więcej: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz