Jak zdobyć uprawnienia budowlane – zdajemy egzamin?

Branża budowlana oferuje wiele możliwości, jak również atrakcyjne zarobki, nie powinno zatem być zaskoczeniem, że wiele ludzi wiąże swoją przyszłe lata zawodową właśnie z budownictwem. Warto dodać jednak o tym, by przez cały czas dbać o swój rozwój, a więc zdobywać np dodatkowe uprawnienia budowlane, które pozwolą nam na samodzielne wykonywanie prac technicznych na przykład w obrębie kierowania pracami budowlanymi.
Dlaczego warto zdobyć uprawnienia w branży budowlanej?
Głównie takie dodatkowe uprawnienia to duża szansa na awans czy też zyskanie lepszych pensji.

Nie zapominajmy jednakże o tym, że uprawnienia budowlane mogą być uzyskane tylko przez osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Do części ustnej przed komisją kwalifikacyjną mogą przystąpić jedynie osoby, które zdały pozytywnie pierwszą część, czyli egzamin pisemny. Warto zdawać sobie sprawę także o tym, że na taki egzamin mogą zapisać się jedynie osoby, które mają odpowiednie wykształcenie, jak też odbyły stosownie długi staż w branży budowlanej. Na uwagę zasługuje także fakt, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe typy, a mianowicie uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi, jak też uprawnienia do projektowania architektonicznego. W obrębie tych dwóch zasadniczych typów można wyróżnić jeszcze specjalności, np tj. specjalność instalacyjna czy również inżynieryjna, w obrębie której odznacza się jeszcze specjalność mostową, drogową, kolejową wyburzeniową czy hydrotechniczną.

Polecamy: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz